Home
Kontakt
Radio chat
Radio Islam Live
gjetja e kibles
film shqip
Film Islam
FILM Mesazhi Islam Flitet shqip
Jeta e Muhamedit a.s
Ajeti mê Madhshtor
Xhamija e muhamedit a.s
Kuran i Kerim
Leximi i kuranit nê Rad
Përgjixhjet prej kuranit
Kurani sipas Sureve
Lexim i Sureve
Allahu Egziston
Hadithi
40 Hadithe e Neveviut
40 Hadithe Kudsiji
Hafizi 5 Vjeqar
Mrekullit e Allahut
Katastrof e Tsunamit
Ilahi
shêndeti
Jasin
satelitet deshmojn
Dituria e Islamve
Islam Kalendar
El-Fikh'-Ul Ekber
E Verteta e Jetes
Vdekja e pejkamberit
Pjesetetrupit tê Njeriut
Mso Gêrma Arabe
Mso tê shkruash Arab
E Vêrteta e jo ulizion
Disa raste Nuh a.s
40 Kêshilla Familjare
"Ramazani dhe Agjërimi"
Agjerimi Ramazanit
Allahu Njihet
Sahabet e Profetit-a-s
Dita e Gjykimit
Haxhi dhe Umreja
Gruja nê Islam
Hutbeja
Hz.Musa a.s
Imam Hyseini r.a
ILmihali
Islami Denon Terorizmin
Islami eshte fe e persosur
Ligjerata
Krijesat e Mrekullishme
Kurani eshte i Vertet
Kurani Sherues
Leter Nenes e Motres
Lufta e Bedrit
Mashtrimet e shejtanit
Mrekullit e Kuranit
Nektari i vulosur i Xhennetit
Mos Falja e Namazit
Biografia Muhamedit
Historija Al-Aksa Xhamis
Porosija Islame
Pse Islami
Pse Mbulesa
Ramazani dhe Namazi
Shenja mê emadhe
Shenjat e Kijametit
Per Femij Lojra
Kushtet e Fes
Libri i endrave
Akide
Marja Avdesit
Hasan Al Basri
Disa Ajete me Pêrthim Shqip
Emrat tê Femrave
Emra tê Meshkujve
Nen Dhe Ze Ndegjuan
Tronditje e Vertet
Ndegjimi i Jasinit
Popujt e zhdukur 1-2
Film islam Vizatimor
Mrekullit e Allahut s-v-t
EbuHanifa.r.a.horizonti
Shirku - Mëkati që nuk falet
Pse vendosen te mbulohen
Kurthat e Magjistarit
Pejkambert e Allahut s,v,t,
Kohet e namazit
Ezani
Ikameti
Duaja e Ezanit
Msimi i Namazit
Namazi per Fillestar
Falja e Namazit
99-Emra-Esma-ul-Husna
FUNDI I KOHËS dhe MEHDIU
Ehlu’s-Sunneti Ve’l Xhemaati
Hz Isa a-s Dotê Kthehet
Disa sure të shkurta nga Kur'ani
Sherim brenda 30 minutave me ndihmen e ALLAHUT.svt
Mburoja e Muslimanit
 

Historija Al-Aksa Xhamis
*A e keni ditur që...? 

**• Xhamia El Aksa (Mesxhidul Aksa) ishte xhamia e dytë në tokë! 

Xhamia El Aksa është ndërtuar 40 vite pas Kaba-së (Qabes në Mekke)! 

Shumica e dijetarëve mendojnë që Xhamia El Aksa për të parën herë u ndëtua 
nga Ademi a.s.! 

Që Ibrahimi a.s. e rindërtoi Xhaminë El Aksa në Jerusalem pasi që a dhe 
Ismaili a.s. e rindërtuan Kaba-në në Mekke. 

Profeti Daud a.s. e filloi rindërtimin e Xhamisë El Aksa. 

Ishte Profeti Sulejman a.s. ai i cili e përfundoi rindërtimin e Xhamisë El 
Aksa! 

Xhami El Aksa, e ndërtuar nga Sulejmani a.s. u rrënua në vitin 587 para 
lindjes së Isait a.s. (para lindjes së Krishtit) nga mbreti i Babilonit 
Nebuqadnezzar! 

Jehudët (hebrenjtë) i thonë Xhamisë El Aksa, të ndërtuar nga Sulejmani 
a.s., si Tempulli i tyre! 

Që jehudët e rindërtuan “Tempullin e tyre” në vitin 167 para Isait a.s. 
por u rrënua përsëri në vitin 70 pas lindjës së Isait a.s. dhe jehudët u 
përzunë nga Jerusalemi. 

Vendndodhja e Xhamisë El Aksa qëndroi e shkretë dhe u përdor si vend për 
mbeturina për rreth 600 vite derisa Halifja Umar Ibn Khatab-i e çliroi 
Jerusalemin në vitin 637/8 pas Isait a.s.! 

Halifja Umar Ibn Khatab filloi themelimin e Xhamisë El Aksa dhe ndërtoi 
një Xhami Druri. 

Halifja Abdul-Mailik Ibn Merwan filloi konstruktimin e Xhamisë Kupë-verdhë 
(që njihet si The Dome of The Rock) në vitin 691/2. 

Mur i i Burakut apo Muri Perëndimor është muri ku Muhammedi s.a.w.s. e 
lidhi Burakun (kafshën e tij udhëtuese) në Natën e Israsë dhe Miraxhit, dhe 
këtë Mur jehudët sot e quajnë Muri Vajtues. 

Zona e Ndaluar (Haramu Sherif) përfshinë Xhamisë El Aksa (Xhaminë 
Kupë-zezë) si dhe Xhaminë Kupë-verdhë (The Dome of The Rock). 

Izraeli e ka okupuar Xhaminë El Aksa në vitin 1967. 

Jehudët fundamentalist kanë bërë me qindra përpjekje për ta shkatërruar 
Xhaminë El Aksa që kur e kanë okupuar më 1967. Një zjarrë i shkaktuar nga 
ata e ka shkatërruar një MIMBER të vjetër 900 vite, të vendosur nga Heroi i 
Madh Salauddin Ejubi. 

Jehudët dëshirojnë ta hedhin në erë dh eta shkatërrojnë Xhaminë El Aksa 
dhe në vend të saj ta vendosin Tempullin Jehud. 

Mediat çdo herë kur flitet për Xhaminë El Aksa e paraqesinë Xhaminë 
Kupë-verdhë (The Dome of The Rock) !!! 

• “Ndoshta” shumë muslimanë (sigurisht që edhe jo-muslimanë) mendojnë që 
Xhamia Kupë-verdhë është Xhamia El Aksa !!! 

• “Ndoshta”qëllimi i këtij fenomeni është që të rrënohet Xhamia El Aksa e 
Vërtetë dhe shumë njerëz mos ta kuptojnë fare !!! 

• “Ndoshta” gërmimet e shumta nën-tokësore në këtë vend kanë për qëllim 
gjetjen e shkrimeve të djajve të cilat i kishte varrosur Sulejmani a.s. 

**Bashkangjitur me këtë shkrim janë edhe disa fotografi që e tregojnë 
Xhaminë El Aksa të Vërtetë.* 

 

 

Xhamia_El_Aksa_4.jpg
50K
Herunterladen

 

 

Xhamia_El_Aksa_2.jpg
40K
Herunterladen

 

 

Foto_2.jpg
107K
Herunterladen

 

 

Xhamia_El_Aksa_3.jpg
36K
Herunterladen

 

 

Xhamia_El_Aksa_1.jpg
59K
Herunterladen

 

 

Foto_1.jpg
209K
Herunterladen

 

 

Foto_3.gif
46K
Herunterladen


  

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
More Web & Desktop Widgets @ Widgipedia

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
More Web & Desktop Widgets @ Widgipedia

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
More Web & Desktop Widgets @ Widgipedia

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
More Web & Desktop Widgets @ Widgipedia

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
More Web & Desktop Widgets @ Widgipedia

The Widgipedia gallery
requires Adobe Flash
Player 7 or higher.

To view it, click here
to get the latest
Adobe Flash Player.
More Web & Desktop Widgets @ Widgipedia
 
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=